Tin tức

Công Ty Cổ Phần Là Gì? Đặc Điểm Của Công Ty Cổ Phần

KẾ TOÁN PHẠM GIA

Công ty cổ phần là gì chính là câu hỏi mà những người chuẩn bị khởi nghiệp đang tìm hiểu. Đó là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam. Loại hình công ty cổ phần như thế này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau và thu hút nhiều nhà đầu tư. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về đặc điểm của công ty cổ phần và lợi ích của chúng mang lại cho doanh nghiệp.

Khái niệm công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần (CTCP) là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần. Những người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông và họ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần phải có ít nhất ba cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào công ty. Quy định này được nêu rõ trong Điều 111, khoản 1(a), khoản 1(b) và khoản 1(c) của Luật Doanh nghiệp 2020.

Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Khái niệm về công ty cổ phần

Đặc điểm của công ty cổ phần

Số lượng cổ đông

Một công ty cổ phần cần phải có ít nhất ba cổ đông. Số lượng cổ đông không bị giới hạn, cho phép công ty dễ dàng huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, và có thể tham gia vào việc quản lý hoặc chỉ góp vốn mà không cần tham gia quản lý.

Vốn điều lệ và cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần thường được chia thành các phần bằng nhau, thế nên chúng được gọi là cổ phần. Mỗi cổ đông sẽ mua và sở hữu cổ phần, từ đó trở thành chủ sở hữu của công ty. Vốn điều lệ này được ghi rõ trong điều lệ công ty và có thể được chia thành các loại cổ phần như cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần cần thiết phải có trong công ty cổ phần và cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phần ưu đãi là loại cổ phần có một số quyền lợi đặc biệt so với cổ phần phổ thông, nhưng cũng có thể bị hạn chế một số quyền khác như quyền biểu quyết.

Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Đặc điểm của công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần bao gồm các bộ phận sau:

 • Đại hội đồng cổ đông: đây là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất một lần mỗi năm để quyết định các vấn đề quan trọng của công ty như thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Hội đồng quản trị: bộ phần này là cơ quan quản trị của CTCP, được Đại hội đồng cổ đông bầu ra và có trách nhiệm quyết định các vấn đề quan trọng của công ty như chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển và các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành công ty.
 • Ban kiểm soát: được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các hoạt động tài chính và báo cáo của công ty.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và thực hiện các công việc điều hành theo quy định của Hội đồng quản trị.
Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Cơ cấu tổ chức

Sự khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác

Công ty cổ phần huy động vốn thông qua việc bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư, từ đó tạo thành vốn điều lệ của công ty. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu sẽ có quyền tham gia vào việc quản lý công ty, nhận cổ tức và lợi nhuận sau khi công ty hoạt động hiệu quả.

Đây là điểm khác biệt chính so với các loại hình doanh nghiệp công ty khác như công ty trách nhiệm hữu hạn nơi các thành viên góp vốn trực tiếp và không được phát hành cổ phiếu.

Do đặc điểm phát hành cổ phiếu, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn lớn hơn, dễ dàng chuyển nhượng vốn góp và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Tuy nhiên, công ty cổ phần cũng có sự phức tạp nhất định trong việc quản lý và điều hành do số lượng cổ đông có thể rất lớn và đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Sự khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác

Ưu & nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần

Khả năng huy động vốn lớn: do không giới hạn số lượng cổ đông, công ty cổ phần có thể dễ dàng huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả thị trường chứng khoán. Việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu cũng giúp công ty có thể thu hút được nguồn vốn lớn để đầu tư và phát triển.

Tính thanh khoản cao: nhờ vào đặc điểm đặc biệt này, cổ phần của công ty cổ phần có thể được chuyển nhượng một cách dễ dàng, giúp cổ đông có thể dễ dàng thoát vốn khi cần thiết. Việc chuyển nhượng cổ phần không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, giúp công ty duy trì tính ổn định và bền vững.

Tách biệt quyền sở hữu và quyền điều hành: cổ đông có thể chỉ góp vốn mà không tham gia quản lý, giúp công ty có thể thu hút những nhà quản lý chuyên nghiệp. Điều này giúp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của công ty.

Tuân thủ các quy định: là một CTCP với một hoặc nhiều cổ đông, các cổ đông công ty phải tuân thủ và chấp hành những quy định, thông tin về các báo cáo tài chính có tại công ty, không được quyền sai lệch vì làm vậy sẽ làm mất đi độ tin tưởng của đối tác công ty và các nhà đầu tư khác.

Nhược điểm của công ty cổ phần

Quy trình thành lập phức tạp: thủ tục thành lập và quản lý công ty cổ phần thường phức tạp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Công ty cổ phần phải tuân thủ nhiều quy định về quản trị và báo cáo, đòi hỏi bộ máy quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

Yêu cầu quản trị và kiểm soát chặt chẽ: công ty cổ phần phải tuân thủ nhiều quy định về quản trị và báo cáo, đòi hỏi bộ máy quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn đối với các nhà quản lý và cổ đông.

Chi phí quản lý và vận hành cao: do yêu cầu quản lý phức tạp, công ty cổ phần thường phải chi trả nhiều chi phí cho việc kiểm toán, báo cáo và quản lý. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty và tạo ra gánh nặng tài chính đối với các cổ đông.

Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

Xem thêm: BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG TẠI KẾ TOÁN PHẠM GIA

Lợi thế của công ty cổ phần

Tính chuyên nghiệp & minh bạch

Công ty cổ phần được yêu cầu tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về báo cáo tài chính và công khai thông tin, giúp tăng tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quản lý doanh nghiệp. Điều này giúp tăng độ tin cậy và uy tín của công ty đối với các nhà đầu tư và đối tác.

Khả năng thu hút đầu tư và đối tác chiến lược

Với khả năng huy động vốn lớn và cơ cấu quản lý chuyên nghiệp, công ty cổ phần dễ dàng thu hút các nhà đầu tư và đối tác chiến lược. Điều này giúp công ty có thể mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Được bảo vệ trước pháp luật

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, giúp bảo vệ tài sản cá nhân của các cổ đông trước các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho các cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh.

Khả năng phát triển lâu dài & bền vững

Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ và khả năng huy động vốn mạnh mẽ, công ty cổ phần có khả năng phát triển bền vững và lâu dài. Công ty có thể dễ dàng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường và nhà đầu tư.

Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Lợi thế của công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần đúng cách

Việc thành lập công ty cổ phần bao gồm các bước chính sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập: hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết như giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập và các tài liệu liên quan.
 • Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh: doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra và phê duyệt hồ sơ trong thời gian quy định.
 • Công bố thông tin doanh nghiệp: sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần cần công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khắc con dấu và đăng ký mã số thuế: công ty cần khắc con dấu và đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế địa phương để có thể hoạt động hợp pháp.
Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Thủ tục thành lập công ty cổ phần đúng cách

Dịch vụ thành lập một công ty cổ phần uy tín tại TPHCM

Nếu bạn đang thắc mắc công ty cổ phần là gì và có ý định thành lập công ty cổ phần tại TPHCM, KẾ TOÁN PHẠM GIA là địa chỉ tin cậy dành cho bạn. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và am hiểu pháp luật, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thành lập công ty chuyên nghiệp, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Là một trong những công ty kế toán hàng đầu tại TPHCM cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thành lập công ty uy tín nhất. Chúng tôi hiểu rằng việc thành lập công ty cổ phần là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật. Do đó, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn từ bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh.

Công Ty Cổ Phần Là Gì?
Dịch vụ thành lập công ty uy tín tại Kế Toán Phạm Gia

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ Kế toán Phạm gia

 • Tư vấn chuyên nghiệp: đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết rõ ràng về những nguyên tắc, quy định, pháp luật liên quan như là công ty cổ phần là gì và mở một doanh nghiệp công ty cổ phần như thế nào, giúp bạn hiểu rõ các thủ tục cần thiết và tránh những sai sót không đáng có.
 • Hỗ trợ nhanh chóng: chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh trong thời gian ngắn nhất, giúp bạn nhanh chóng có giấy phép hoạt động và bắt đầu kinh doanh.
 • Tiết kiệm chi phí: với mức phí dịch vụ hợp lý, chúng tôi giúp bạn tiết kiệm chi phí khi thành lập công ty cổ phần, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất.
 • Hỗ trợ pháp lý: chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý sau khi thành lập công ty, giúp bạn giải quyết các vấn đề phát sinh và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Liên hệ với chúng tôi

Qua bài viết này hi vọng bạn có thể hiểu rõ được công ty cổ phần là gì và các đặc điểm của chúng. Hãy liên hệ ngay với Kế toán Phạm Gia để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và bắt đầu hành trình thành lập công ty cổ phần một cách thuận lợi và suôn sẻ hơn bao giờ hết. 

 • Địa chỉ: 441/3/4 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
 • Hotline: 0933.897.287
 • Fanpage: Kế toán Phạm Gia 
 • Website: ketoanphamgia.com
Đánh giá post
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận