Tin tức

Tin tức

Mã Chương, Tiểu Mục Nộp Lệ Phí Môn Bài Năm 2024

Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài, doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn...

Xem chi tiết

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Giảm vốn điều lệ là một trong những quyết định quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đối với công ty TNHH 1 thành viên, việc giảm vốn điều lệ không chỉ đòi hỏi phải tuân thủ các quy định pháp luật mà còn cần được thực hiện một cách cẩn thận...

Xem chi tiết

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Giảm vốn điều lệ là một nhu cầu phổ biến thường thấy ở nhiều doanh nghiệp. Đối với công ty TNHH 2 thành viên, thủ tục giảm vốn điều lệ là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp lý. Để giúp doanh nghiệp có...

Xem chi tiết

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Giảm vốn điều lệ là một trong những vấn đề quan trọng làm thay đổi trực tiếp tới khả năng tài chính, hoạt động của công ty và quyền lợi của cổ đông. Để giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp cần tuân thủ quy trình chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp...

Xem chi tiết