Tin tức

5 Yếu Tố Phân Biệt Vốn Điều Lệ Và Vốn Chủ Sở Hữu

5 Yếu Tố Phân Biệt Vốn Điều Lệ Và Vốn Chủ Sở Hữu

Trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng, là nguồn lực then chốt quyết định sự thành công và phát triển bền vững. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại vốn đều giống nhau, và hai khái niệm thường xuyên gây nhầm lẫn cho các doanh nghiệp mới thành lập là vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Qua bài viết này, Kế Toán Phạm Gia sẽ đi sâu phân tích các yếu tố phân biệt hai loại vốn này nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ bản chất và vai trò của từng loại. Từ đó đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt cho hoạt động kinh doanh của mình.

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu
Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu đều là những loại vốn quan trọng với các doanh nghiệp

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là gì?

Để hiểu được sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, trước hết, quý độc giả cần nắm rõ khái niệm của từng loại vốn.

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng số vốn mà doanh nghiệp huy động được từ các nhà đầu tư khi thành lập công ty TNHH. Đây là khoản vốn cam kết của các nhà đầu tư để thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ còn là tổng mệnh giá cổ phần đã bán/ được đơn vị khác đăng ký mua khi mới thành lập.

Điều 34, Luật Doanh nghiệp 2020 đã nêu rõ, vốn điều lệ có thể được tính bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định bằng được bằng tiền Việt Nam

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là gì?
Tìm hiểu khái niệm của vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là tổng giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, bao gồm vốn điều lệ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các khoản thặng dư khác. Nói cách khác, đây là phần tài sản thuộc sở hữu của chủ sở hữu doanh nghiệp, phản ánh tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Phân biệt vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Hiểu rõ bản chất và sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là điều vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định huy động vốn sáng suốt mà còn đảm bảo doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả và an toàn cho hoạt động kinh doanh của mình.

Để phân biệt 2 loại vốn này, quý độc giả cần hiểu đúng theo 5 yếu tố sau:

Bản chất, đặc điểm

Từ khái niệm trên, có thể hiểu đơn giản rằng, vốn điều lệ là khoản vốn doanh nghiệp được đầu tư ban đầu khi mới thành lập. Vốn điều lệ mang tính chất pháp lý, ràng buộc chặt chẽ với hoạt động kinh doanh và không được tự ý thay đổi mà không có sự đồng ý của nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chính là tổng số vốn mà các cổ đông đưa vào doanh nghiệp qua các hoạt động phát hành cổ phiếu/ trái phiếu. Vốn chủ sở hữu có tính linh hoạt cao hơn, có thể biến động theo thời gian tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ chế hình thành

Về cơ chế hình thành, vốn điều lệ được hình thành từ nguồn vốn góp của các nhà đầu tư và chủ sở hữu khi thành lập doanh nghiệp. Song, vốn chủ sở hữu lại được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: vốn cổ phần, lợi nhuận thu được, ngân sách nhà nước….

Vốn chử sở hữu có nhiều điểm khác biệt so với vốn điều lệ
Vốn chủ sở hữu được góp từ nhiều nguồn khác nhau của doanh nghiệp

Chủ sở hữu

Chủ sở hữu của vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cũng vô cùng khác biệt. Nếu vốn điều lệ thuộc sở hữu của các nhà đầu tư đã góp vốn khi thành lập công ty thì vốn chủ sở hữu lại là số tiền mà các chủ đầu tư đang giữ hoặc đang đầu tư thêm vào khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

Nghĩa vụ nợ

Ngay từ khi thành lập, vốn điều lệ chính là khoản vốn ban đầu của doanh nghiệp, tuy nhiên, đây cũng chính là khoản nợ mà doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả khi phá sản. Ngược lại, vốn chủ sở hữu được hình thành từ vốn góp của chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Do đó, loại vốn này không được xem là một khoản nợ.

Ý nghĩa

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cũng có ý nghĩa khác nhau mà không phải ai cũng biết. Vốn điều lệ thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp với các nhà đầu tư và ngược lại. Đồng thời đây cũng là cơ sở để tính toán tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu thường phản ánh tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh và là cơ sở để chia cổ tức cho cổ đông.

Khám phá thêm: Công ty hợp danh có được giảm vốn điều lệ?

Mối liên hệ của vốn điều lệ với vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ có những đặc điểm khác biệt so với vốn chủ sở hữu là vậy, song, chúng cũng có những mối liên hệ mật thiết.

Vốn điều lệ là nền tảng hình thành vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ là khoản vốn tối thiểu mà doanh nghiệp cần có để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vốn chủ sở hữu được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có vốn điều lệ. Do đó, khi nói tới vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, ta có thể hiểu rằng, vốn điều lệ được coi là nền tảng ban đầu để hình thành và tích lũy vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. 

Vốn điều lệ ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng vốn chủ sở hữu

Mức độ huy động vốn điều lệ cao hơn sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Từ đó, vốn chủ sở hữu cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Vốn chủ sở hữu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu tăng cao cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng vốn điều lệ hiệu quả, tạo ra lợi nhuận và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Ngược lại, vốn chủ sở hữu thấp có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng vốn điều lệ không hiệu quả, dẫn đến thua lỗ hoặc lợi nhuận thấp.

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu có mối quan hệ mật thiết
Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu có mối quan hệ mật thiết

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cùng đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh

Vốn điều lệ là nguồn vốn “đảm bảo” cho các khoản vay vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn điều lệ cao sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu cao thể hiện khả năng thanh toán tốt của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín và thu hút nhà đầu tư.

Sử dụng hiệu quả vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là chìa khóa thành công

Doanh nghiệp cần huy động vốn điều lệ một cách hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu kinh doanh. Sử dụng hiệu quả vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu sẽ giúp doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc theo dõi và đánh giá thường xuyên tình hình biến động của vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu sẽ mang đến cho doanh nghiệp những điều chỉnh phù hợp trong chiến lược tài chính.

Từ bài viết, Phạm Gia hy vọng quý độc giả đã có những góc nhìn tổng quan về từng loại vốn cũng như mối liên hệ mật thiết giữa chúng. Doanh nghiệp cần hiểu rằng, vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu luôn hoạt động song song và hỗ trợ lẫn nhau. Do đó, hãy sử dụng chúng một cách hiệu quả để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của mình cũng như các những thành tựu trong hành trình phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm: Vốn điều lệ là gì? Những quy định mới nhất về vốn điều lệ

Đánh giá post
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận